Pozostała do spłaty kwota kredytu (kapitał do spłaty) (wymagana kwota z dokładnością do grosza)
Wpisz jaką kwtotę chcesz nadpłacić (wymagana kwota z dokładnością do grosza)
Aktualne oprocentowanie roczne kredytu (wymagane dwa miejsca po przecinku, gdy chcesz dokładność do 3 miejsc po przecinku kliknij tutaj)
Ilość pozosatłych do spłatyMIESIĘCY kredytu = pozostała ilość rat (UWAGA!! wpisz ilość miesięcy a nie lat!!!)
BŁĄD - wypisz kwoty kredytu i nadpłaty!